دلم هوای آفتاب می کند...


طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات


بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله احد


سلام

از اینکه از وبلاگ من بازدید می کنید خوشحالم.


من اینجا مشق عکاسی و مشق دیدن، میکنم.

عکس هایم انعکاس درون من اند.انعکاسی از قلبم.

عکس هایم قدم های من اند و نشان دهنده ی راه من.

دلم هوای آفتاب میکند بیان کننده مسیر من است ..... دلم هوای تو را دارد یا مُنور القُلوب...

عکس هایم هر کدام لحظه ای از یک اتفاق اند.

لحظه ای،تنها لحظه ای از یک اتفاق.

اتفاقی بزرگ چون بودن

لحظه ای از حضور دایمی خدایم

لحظه ای از آن به آن توجهش به من ، زندگیم و  زندگیمان.

بزرگی گفتند:خداوند با خلق کردن دنیا به ما لطف کرده اند تا او را و عالم دیگر را بفهمیم.

پس با دیدن عکس هایم،خدای جاری در عکس ها را یادی بکنید.

خلاصه آنکه ، عکس ها همه اش اوست...

عناوین پست ها از دعای زیبای جوشن کبیر....اسماء هزارگانه خدایم.

در انتخاب سوژه در عکس های دسته ی عشق واره ها، توجه به شکل قلب بی دلیل نبوده!

باشد که مورد رضایش واقع شود...واقع شوم.